Facebook

Regulamin

Regulamin pobytu w apartamentach


Kierownictwo apartamentów Viva Tatry będzie Państwu bardzo wdzięczne za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich gości.


§1

 1. Apartamenty wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godz.16 do godz. 11 dnia następnego.
 3. Gość hotelowy powinien określić czas pobytu i uregulować należność z góry za cały okres.
 4. Termin pobytu w naszym obiekcie można przedłużyć w przypadku gdy apartament jest wolny.
 5. Kierownictwo apartamentów pobiera taksę klimatyczną.Taksa klimatyczna pobierana jest za każdy pełny dzień pobytu.


§2

 1. Goście hotelowi podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu.
 2. Liczba osób przebywających w apartamencie może zostać zmieniona. W przypadku zmiany liczby osób, klient zobowiązany jest do poinformowania kierownictwa telefonicznie lub mailowo i dopłaty różnicy w cenie.
 3. W każdej chwili gość może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić kierownictwo o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.


§3

 1. Apartamenty Viva Tatry świadczą swoje usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze poinformowanie kierownictwa, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 2. Zapewniamy:
  • Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
  • Oddanie do użytku czystego apartamentu.  Przysługuje jedno bepłatne sprzatanie apartamentu w przypadku pobytów powyżej siedmiu dni. Można zamówić dodatkowe sprzątanie apartamentu odpłatnie za kwotę 30 zł. Należy poinformować o tym fakcie kierownictwo jeden dzień wcześniej.


§4

Zachowanie gości i osób korzystających z apartamentów nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Kierownictwo apartamentów może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.
W apartamentach obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego.


§5

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go gości.
Kierownictwo apartamentów zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w kwocie od 300 do 500 PLN w zależności od wyposażenia i wielkości apartamentów, w celu pokrycia wystąpienia szkód, powstałych z winy klienta. Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela naszej firmy, może spowodować roszczenia ze strony tej firmy.
Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych nie innych drobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia obiektu.


§6

Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów w apartamentach i na klatkach schodowych. Dopuszczalne jest palenie papierosów na balkonach.


§7

Goście mają możliwość korzystania z garażu podziemnego. Za zagubienie pilota  do bramy garażowej pobierana jest opłata w wysokości 120 zł. W okresie zimowym przy dużych opadach śniegu goście są proszeni o poinformowanie kierownictwa pół godziny przed wyjazdem z garażu w celu przygotowania podjazdu (podgrzanie kostki na wyjeździe). Dla każdego apartamentu przysługuje jedno miejsce garażowe.


§8

W sezonie grzewczym zabronione jest zostawianie otwartych okien na dłuższy czas.Okna mogą być otwarte tylko w celu przewietrzenia pomieszczeń.

 

Kontakt z kierownictwem tel: 666 666 543

Kontakt

Viva Tatry
34-500 Zakopane
ul. Pardałówka 30
tel. 666 666 543
rezerwacja@vivatatry.pl
Realizacja strony www : veeo.pl